Форум » Техника союзников и нейтралов (Vehicles of allies and neutral countries) » БТВ малых стран в первой половине 20-го века. » Ответить

БТВ малых стран в первой половине 20-го века.

Алтын: Во втором номере польского журнала "Милитария" опубликовано первая статья из цикла танки в малых странах в первой половине 20-го века. Начали с Афганистана, Албании и Саудовской Аравии. Скан третьего номера пока не доступен. В четвертом номере по этой теме нет ничего. Будем следить за продолжением.

Ответов - 15

Китаец: А для Польши Афганистан "малая страна"? Не знал. За сканы благодарю. Первая фотография, кажется, датируется 1980-м. Старичёк FT ещё ездил. Когда Кабул взяли Янки он уже мирно стоял в музее. Дальнейшая судьба для меня туманна...

123: Меня опередили... Алтын: а есть ли перевод?

Алтын: 123 пишет: а есть ли перевод? Любым машинным переводчиком делается. Польский не настолько трудный. Вот немецкий .....


123: А помоему самый трудный - шведскй... И пожалуста, извините за флуд - как в картинке в формате ДжПГ распознать текст? Китаец: он (Фт-17) до сих пор стоит в музее. У меня есть даже фотка.

Алтын: 123 пишет: И пожалуста, извините за флуд - как в картинке в формате ДжПГ распознать текст? Обработать в FineReader. Вот что у меня получилось. Wojska pancerne w małych i odległych krajach 1918-1945 część 1 Tomasz Basarabowtcz, Jarosław B. Garlicki AFGANISTAN T)ierwszym pojazdem panccrnym Królestwa Afganistanu był samochód pancerny Lancia IZ. którv rząd w łuski podarował Królowi Amaullachowi w 1928 r., w trakcie jego wi/yty we Wł(t-szech. W tym samym czasie trafiły także do Afganistanu cztero lek¬kie czołgi Rcnaull PI 17. Pozostały i»ne w służbie do lat czterdziestych - co prawda wówczas używano ich tylko w trakcie uroczystych parad / okazji święta niepodległo¬ści. Wraki dwóch / nich odkryto na złomowisku pod Kabulem po amerykańskiej interwencji prze¬ciwko rządom Talibów. Za zgoda nowego rządu jeden z nich trafił do Patton Museum ol Ca\alro and Armor w Ft. Knox W 1929 r. na tron afgański wstąpił dotychcza¬sowy minister wojny Nadir Szach. Podczas jego rządów zakończyła sie kilkuletnia ścisła współpraca ze Związkiem Radzieckim. Sowiec¬cy doradcy i technicy wojskowi musieli na kilkadziesiąt lat wy¬nieść się z Afganistanu. Dlatego prawdopodobnie nie doszły do skutku planowane dostawy sze¬ściu dwuwie/owych czołgów T-26 i kilku samochcidów pancernych BA-6 (wiele źródeł odnotowuje te zakupy, jednak radzieckie pojazdy nie figurują w późniejszych wyka* AU h sprzętu armii atgańskiej, jak pomimo zachowania tam innych ne pojazdy pancerne zakupiono w 1935 r. w firmie Henn' Disston & Sons w Filadelfii. Było to dzie¬więć... opancerzonych traktorów zbudowanych na podwoziu cią¬gnika rolniczego Caterpillar 30. Prawdopodobnie kupiono jeszcze trzy następne w częściach i zmon¬towano na miejscu. Ta dość uni¬kalna konstrukcja, nazwana Dis¬ston Tractor Tank, była uzbrojona w 37-mm działko w wieży i kaem Browning 0,303 (lub Colt) w ku¬listym jarzmie górnej, lewej cz꬜ci kadłuba. Ważący ok. II) ton trzyosobowy pojazd opancerzono płytami 93 oraz 16 mm. Napędza¬ny bvł 50-konnym, chłodziwiym wodą silnikiem, co umożliwiakt mu poruszanie sie z prędkością do 9 mph w zasięgu do ItKl mil. Pod-stawów viii zadaniem tzołgów Ilis-stona - z którego podobno nieźle się wywiązywały - było zapewnie¬nie bezpieczeństwa wewnętrzne¬go. Miedzv innymi aktywnie brały one udział w zwalczaniu rewol¬ty Ghilzai w prowincji Kata waz w 1937. W służbie po/ostaly do lat 60., kończąc jako... pojazdy szko¬leniowe (prawdopodobnie wtedy przynajmniej część przezbrojo-no, montując w miejsce działka radziecki nkm KPWT U,5 mm oraz 12.7 mm D5zK w kadłubie). W roku 1939 kupiono następne pojazdy - 12 włoskich tankietek CV 35. Prawdopodobnie cztery z nich było w wersji z miotaczem ognia. Sformowano z nich kolejną kompanię pancerną, co po/wolilo na utworzenie w armii afgańskiej batalionu pancernego {Kandak-i-Tank). podporządkowanego do¬wódcy Centralnego Korpusu Ar¬mii (wg innych źródeł afganska jednostka pancerna była podpo¬rządkowana Dywizji Gwardii Kró¬lewskiej). Każda z obu kompanii - jedna wyposażona w Disston Tractor Tank, druga we włoskie tankietki - składała się z trzech sekcji (Baluk) po cztery czołgi. Na stanie sprzętu znajdowały sic także trzy stare samochody pan¬cerne l.ancin (dwie sztuki?) i Ci¬troen Zaplanowano także zakup w Czechosłowacji 10 czołgów Sko¬da S-Ila (T-ll), składając w 1938 r. zamówienie, do realizacji którego jednak nie doszki z powodu anek-sji (najprawdopodobniej czołgi te Niemcy w czerwcu 1940 r odstą¬pili Bułgarii). ALBANIA Z nane informacje o niewielkich siłach pancernych Królestwa Albanii są bardzo fragmenta¬ryczne. Wiadomo, żo głównym i jedynym dostawcą sprzętu były Włochy. Wtóre zresztą cały tenże sprzęt przejęły po inwazji 7 kwietnia IW roku. Armia Al¬bańska ni*1 stawiła napastnikom poważniejszego oporu, a następ¬nie <13 VII.IW) /ostała włączona w skład armii włoskiej Kilka lekkich czołgów (praw¬dopodobnie do sześciu szluk lub odpowiednik jednego plutonu) Fiat 3(X)l) Model 21 dostarczono w 1929 roku. Ponadto Albańc/ycy używali kilku starych samocho-dów pancernvch Bianchi oraz co najmniej 2 Lancia IZM - także od końca lat 20. W 1935 r. w armii albańskiej znajdowało się łącznie osiem po¬jazdów pancernych. W 1938 r. wzbogacono sic o sześć tankietek CV 33. Według niepotwierdzonych damch. tan¬kietki, jako jedne / nielicznych pododdziałów albańskich, stawiły opór Włochom. Wszystkie te pojazdy tworzy¬ły najprawdopodobniej kompanię pancerną (pluton czołgów, pluton tankietek i pluton samochodów pancernych) podporządkowaną Gwardii Królewskiej. Autorom nie są znane żadne fotografie albańskiego sprzętu pancernego. ARABIA SAUDYJSKA (KRÓLESTWO NEOŻDU) Dostawcą sprzętu dla tworzą¬cych sic jednostek arabskich króla Ibn Sauda była Wielka Bry¬tania. Od 1933 r. przekazywano/ odsprzeda w ano Arabom pojedyn¬cze samochody pancerne. Następ¬nie podobno dostarczono używa¬ne (?) tankietki Carden Loyd Mk. Ylh tir,)/ kilk.i izołgim lekkich Vk*kers l.ight Tank Mk.II. Autorom nie są znane żadne fotografie sprzętu pancernego Królestwa Nedżdu cdn. Дальше вычитываете и в переводчик.

Белик Сай Хан: Короче Леша, это сборка по нитке с и-нета, а не статья. На мой взгляд, не в коем случае не источник.

123: Алтын: спасибо. Белик Сай Хан: согласен.

Китаец: 123 пишет: Китаец: он (Фт-17) до сих пор стоит в музее. У меня есть даже фотка. Насколько свежая? Фотографии американских и французских военных на его фоне я видел. Но слышал, что увозили его. Правда ли это, и, если увозили, то вернули ли? Этого не знаю.

123: Китаец: насколько я знаю, увезли 2 фт, валявшихся на свалке.

Китаец: 123, благодарю. Ведь не вернут такие-сякие. Конечно, в U.S. они сохраннее будут, но всё одно это напоминает грабёж. Конечно не понятно, что за свалка, но на металл афганцы их не попилили, как американцы свои... И, надо думать, не собирались.

123: Китаец: в Афгане они бы ещё лет 200 валялись, или их пустили бы как опору моста или что нибудь в этом роде.

Алтын: Испанские танки времен ГВ

Sven: А что за машина на втором снимке за FT-17? С уважением

123: Свен: это Трубиа-Наваль.

Sven: Спасибо! С уважениемполная версия страницы